ODSZKODOWANIA

03

ODSZKODOWANIA

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dochodzone od Skarbu Państwa, w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa,

można dochodzić również – o czym często się zapomina – w sytuacji, kiedy oskarżony w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji, zostaje uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, bądź też po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie zostaje umorzone. Prowadzimy także postępowania na rzecz osób uprawnionych do odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku śmierci oskarżonego.

Ponadto kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z popełnionymi czynami zabronionymi,

np. zadośćuczynienia za spowodowanie uszkodzenia ciała lub śmierci czy zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym w ramach procedur ubezpieczyciela, jak i w postępowaniu przed sądem powszechnym. Uzyskujemy odszkodowania z umów ubezpieczenia, w przypadku zdarzeń, które nie są bezpośrednio związane z postępowaniem karnym.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel:  +48 32 253-90-11

      +48 32 703-99-59

fax:       +48 32 253-04-76
e-mail: office@durajreck.com