PRAWO KARNE / WSTĘP

01

PRAWO KARNE

WSTĘP

Ilość zdarzeń życia codziennego, które mogą skutkować zastosowaniem norm prawa karnego jest ogromna. Nawet jeśli są to tylko sytuacje o pewnym potencjale przekwalifikowania się w sprawę karną, konieczne jest traktowanie ich z największą ostrożnością.

Newralgicznym momentem są już pierwsze czynności podejmowane przez organy ścigania (najczęściej nawet przed formalnym wszczęciem postępowania karnego). Wielką wagę mają również pierwsze oświadczenia – nawet te nieprotokołowane – składane przez osobę, która jako potencjalny sprawca, może znaleźć się w przyszłości w kręgu zainteresowania organów ścigania.

W takich sytuacjach doradzamy szybki kontakt z profesjonalnym i doświadczonym reprezentantem, ponieważ źle poprowadzona sprawa karna już w początkowym stadium, to najczęściej ogromne komplikacje, i to nie tylko w kontekście wymierzenia potencjalnej kary. Adwokat podejmie się obrony poprzez szczegółową analizę udostępnionych mu materiałów postępowania, weźmie udział w czynnościach przesłuchania oraz pozostałych czynnościach postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszej strony internetowej dotyczącej prawa karnego, z której dowiedzą się Państwo m.in. jak postępować w sytuacjach dotyczących potencjalnego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, jak zachowywać się w roli podejrzanego bądź świadka, jak również o możliwościach ubiegania się o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie czy też tymczasowe aresztowanie. Poznają Państwo także naszych ekspertów z dziedziny prawa karnego.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel:  +48 32 253-90-11

      +48 32 703-99-59

fax:       +48 32 253-04-76

e-mail: office@durajreck.com