SPECJALIZACJE

02

SPECJALIZACJE

PRAWO KARNE

Stosowane w kancelarii standardy zarządzania sprawą oraz doświadczony zespół specjalistów z dziedziny prawa karnego, pozwalają nam na sprawne i profesjonalne przygotowanie do każdej sprawy, a także do jej prowadzenia we wszystkich stadiach procesu. Szczególnie dobrze czujemy się w sprawach skomplikowanych, obszernych oraz o dużym ciężarze gatunkowym.

Wybrane specjalizacje:

1

Nadużycie zaufania oraz przestępstwa gospodarcze (np. niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, korupcja itp.).

W sprawach o nadużycie zaufania (z art. 296 kk) z sukcesem borykaliśmy się z problemami wystąpienia znamienia czynu w postaci skutku (wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wyrządzenia). Prawidłowa ocena zachowania osoby zarządzającej najczęściej wymaga specjalistycznej wiedzy (ocena ryzyka, ocena krótkoterminowej straty w perspektywie przyszłego zysku). Dlatego też współpracujemy ze specjalistami z zakresu badania działalności i kondycji przedsiębiorstw, biegłymi rewidentami. W efekcie jesteśmy w stanie wysuwać rzeczowe argumenty, nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach gospodarczych. W sprawach, gdzie znamieniem czynu jest zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością (np. art. 300 i nast. kk.) podejmowaliśmy z sukcesami podobną taktykę obronną.

2

Przestępstwa wynikające z kodeksu karnego skarbowego. (np. oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, tzw. karuzele podatkowe, działania na szkodę podmiotów gospodarczych).

Jesteśmy na bieżąco z orzecznictwem sądów krajowych (w tym administracyjnych) oraz orzecznictwem TS UE, związanym z problematyką podatków pośrednich. W naszych sprawach staramy się kształtować orzecznictwo sądów krajowych dążąc do jego uzgodnienia ze standardami orzecznictwa TS UE, które bardziej sprzyja podatnikom.

3

Przestępstwa komunikacyjne

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami, którzy na nasze zlecenie sporządzają opinie w sprawach, gdzie możliwe jest podważenie niekorzystnej dla Klienta opinii procesowej. Jest to szczególnie istotne w sprawach, gdzie rekonstrukcja zdarzenia komunikacyjnego odbywa się w oparciu o wnioski wynikające z opinii biegłych.

4

 Postępowania z zakresu prawa karnego wykonawczego

Uczestniczymy w sprawach m.in. o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia i przerwy w wykonaniu kary, a także w sprawach dotyczących warunkowego, przedterminowego zwolnienia czy dozoru elektronicznego.

5

Obrona osób poszukiwanych, zwalczamy podstawy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania 

W realiach swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej, wiele osób, które zostały w Polsce skazane na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, opuszcza Polskę. Wynika to często z nieświadomości zagrożenia zarządzenia wykonania kary zawieszonej. Nie wykonując nawet najbardziej błahego obowiązku (np. naprawienia niewielkiej szkody), osoba taka znajduje się w sytuacji, w której uruchamiane są wobec niej środki przymusu, które na polecenie RP wykonywane są przez państwo obce (np. ENA). W takich sprawach pomagamy klientom w „odwróceniu” niekorzystnych zdarzeń, które miały miejsce na terenie Polski. Współpracujemy przy tym z kancelariami międzynarodowymi, które równocześnie w potencjalnym miejscu zatrzymania, podejmują odpowiednie działania na rzecz Klienta.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel:  +48 32 253-90-11

      +48 32 703-99-59

fax:       +48 32 253-04-76

e-mail: office@durajreck.com